Strażnik /Strażniczka/ Betlejemskiego Światła Pokoju *

betlejemskie2.gif

1.Wie jakie przesłanie niesie Betlejemskie Światło Pokoju.

2. Zna drogę Światła do Polski.

3. Zna tradycję wieczerzy wigilijnej.

4. Pomoże w przygotowaniu wieczerzy wigilijnej w swoim domu.

5. Przyniesie Betlejemskie Światło Pokoju do swojego domu

    i zapozna rodzinę z jego przesłaniem.

6. Uczestniczy w pełnieniu warty przy Betlejemskim Świetle Pokoju

 

 

 

Patron /Patronka/ Betlejemskiego Światła Pokoju **

betlejemskie2.gif

1. Zapozna drużynę, środowisko z przesłaniem Betlejemskiego

    Światła Pokoju.

2. Zna historię Światła.

3. Samodzielnie lub z zastępem odwiedzi samotną osobę i przekaże jej

    Betlejemskie Światło Pokoju.

4. Wyśle kartki z życzeniami świątecznymi najbliższym.

5. Zorganizuje wigilię w swoim środowisku i przekaże płomień

    Betlejemskiego Światła Pokoju.

6. Będzie uczestniczyć w przekazaniu Światła społeczności lokalnej

    lub innej.

 

 

 

 

Ceremoniarz Betlejemskiego Światła Pokoju ***

betlejemskie1.gif

1. Zorganizuje udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju

    Kościołom, władzom, instytucjom i chętnym ludziom.

2. Pomaga podczas wigilii dla samotnych i przekaże Betlejemskie

    Światło Pokoju.

3. Zorganizuje wigilię dla środowisk harcerskich.

4. Zna tradycje Bożonarodzeniowe.

5. Zna symbole Światła.

6. Zorganizuje wyjazd po Betlejemskie Światło Pokoju.

7. Opracuje ceremoniał przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju.