KLUBY, KRĘGI, KAPITUŁY:

KRĄG INSTRUKTORSKI „CZERWONY MAK” IM. BOH. MONTE CASSINO

KAPITUŁA MEDALU „ZA KULTYWOWANIE PAMIĘCI O ŻOŁNIERZACH 2 KORPUSU POLSKIEGO”

KAPITUŁA HONOROWEJ ODZNAKI NZH

HARCERSKA SŁUŻBA RATOWNICZA

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ „ORĘŻA POLSKIEGO”

REFERAT SPECJALNOŚCI OBRONNEJ

POCZTA HARCERSKA NR 122