O Panie Boże Ojcze nasz

W opiece Swej nas miej

Harcerskich serc Ty drgnienia znasz

Nam pomóc zawsze chciej

Wszak Ciebie i Ojczyznę

Miłując chcemy żyć

Harcerskim prawom życia dnia

Wiernymi zawsze być

O daj nam zdrowie dusz i ciał

Swym światłem zanurz noc

I daj nam hart tatrzańskich skał

I twórczą wzbudź w nas moc

Na szczytach górskich czy wśród łąk

W dolinach bystrych rzek

Szukamy śladów Twoich rąk

By życie z Tobą wieść

Przed nami jest otwarty świat

Za nami tyle dróg

Chodź wiele ścieżek kusi nas

Lecz dla nas tylko Bóg