Hasło znane i używane w średniowiecznej Polsce. Podobno strażnicy, kiedy strzegli nocą murów grodu, nawoływali się przez ciągłym „czu- waj” – co miało zapobiegać zasypianiu. Wraz ze zniknięciem straży, znikło i zawołanie.

Jako słowo pozdrowienia wprowadzone zostało do harcerstwa w 1912 roku przez 3 Lwowską Drużynę Skautek, którą prowadziła druhna Olga Drahonowska- Małkowska. Zastąpiło używane wcześniej pozdrowienie Sokole „Czołem”. Hasło „Czuwaj” przypomina o gotowości do czynu, służby dla innych ludzi, dla Ojczyzny i ciągłej pracy nad sobą.

Pozdrowienie to jest wypowiadane na powitanie i pożegnanie.